LANZAMIENTO DE CAMUFLAJE de ESTRÍAS

16 MARZO 2023

Paleta de Colores:

Color: #3B3838
Color: #666666
Color: #ffffff
Color: #ECCCB7
Color: #000000

CURSO POR DENTRO:

https://vimeo.com/700846533

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/700846533?h=9bb8b57197" width="640" height="400" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

INVITACION A REGISTRARSE:

https://vimeo.com/520026852

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/520026852?h=399fe2b7c6" width="640" height="564" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen" allowfullscreen></iframe>

VENTA DEL CURSO:

https://vimeo.com/572740968

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/572740968?h=4bf5bb504c" width="640" height="564" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen" allowfullscreen></iframe>

PRESENTACION DEL CURSO:

https://vimeo.com/543276762

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/543276762?h=278bb31ef9" width="640" height="564" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen" allowfullscreen></iframe>

VIDEOS DE RETARGETING:

https://vimeo.com/700854916

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/700854916?h=a2a41154c2" width="640" height="564" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen" allowfullscreen></iframe>

https://vimeo.com/700855082

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/700855082?h=b3adcafe40" width="640" height="564" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen" allowfullscreen></iframe>